CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN “A” 26.2.2017 (Mt 6,24-34)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn yêu thương, chăm sóc con cái mình. Tin tưởng vào tình thương bao la và sự quan phòng kỳ diệu của Ngài, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1/ “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho Hội Thánh được an vui thờ phượng Cha, được tự do loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Con Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2  Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho các vị lãnh đạo các quốc gia luôn tôn trọng nhân phẩm và tự do lương tâm của người dân, nhất là tự do tôn giáo.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Chúng ta hợp lời cầu xin Cha cho mọi người tin vào tình yêu và sự quan phòng của Cha để được Cha chúc lành và được hưởng hạnh phúc bất diệt với Ngài.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Thứ Tư 1/3/2017 Lễ Tro, chúng ta cùng ăn chay hãm mình, và bước vào mùa sám hối tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn, đổi mới đời sống để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết nỗ lực thực hiện những đòi hỏi quan trọng này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)
Lạy Cha là Thiên Chúa từ nhân, xin đoái thương lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà ban cho chúng con những ơn lành hồn xác như lòng mong ước. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô,Con Cha, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: