CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B (15/11/2015) KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMLỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B (15/11/2015)
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Mc 13,24-32)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Nhiều vị thừa sai và các bậc tiền nhân của chúng ta đã can đảm làm chứng cho Đức Ki-tô bằng chính mạng sống mình, và máu các ngài đã nên hạt giống đức tin cho bao thế hệ con cháu. Chúng ta cùng cảm tạ Cha đã đoái thương đất nước Việt Nam và tin tưởng dâng lời cầu xin của chúng ta:

1/ Nhân ngày mừng kính lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho Đức Giáo Hoàng Phan xi cô, các Đức Giám Mục và hàng giáo sĩ luôn sáng suốt dẫn dắt đàn chiên sống đúng theo Tin Mừng; can đảm chấp nhận mọi khó khăn, thử thách vì tình yêu Đức Ki-tô và phần rỗi của mọi người. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Máu của các Thánh Tử Đạo làm nảy sinh hạt giống đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho tất cả Ki-tô hữu luôn ý thức trân trọng di sản đức tin được thừa hưởng từ các bậc tiền nhân, biết can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đức Ki-tô trong cuộc sống hằng ngày. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Chúa Nhật hôm nay lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng các ca đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Cha ban ơn giúp cho các anh chị luôn hăng say phục vụ; và Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 lễ kính Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, bổn mạng Xóm Giáo 4. Chúng ta cầu xin Cha ban nhiều hồng ân trên Linh mục đặc trách, giáo dân Xóm Giáo và những ai có mang Thánh hiệu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Thứ Sáu ngày 20 tháng 11 kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Xin Cha ban ơn lành trên những Thầy Cô đang làm công tác giáo dục thế hệ trẻ, biết nhiệt tâm giảng dạy và đào tạo những con người có ích cho xã hội.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:
(Tùy nghi) Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ca ngợi tình thương và sức mạnh của Chúa đã thể hiện nơi sự yếu đuối mỏng giòn của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin nhậm lời chúng con cầu xin và giúp chúng con luôn trung thành với đức tin và gương sáng của các bậc tiền nhân để lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: