CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Giáo lý dự tòng - thêm sức 11.11.2015


Linh mục Phó xứ: Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc
Giáo lý viên: Gioakim Phạm Văn Lượng

Học viên:
Maria Nguyễn Quỳnh Như (Thêm sức).
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1992
Giáo Xứ: Nhã Lộng – Thái Nguyên

Lê Trung Hiếu (Dự tòng)
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1988
Địa chỉ: Dương Quảng Hàm – Phường 5 – Quận Gò Vấp.

Buổi học đầu tiên ngày 11.11.2015
Mỗi tuần học 04 buổi.

Thời gian kết thúc khóa học: Dự kiến trước ngày 21/01/2016.Không có nhận xét nào: