CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B 15/11/2015
THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B
15/11/2015
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Chúa Nhật 15/11/2015 lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo   Việt Nam, đồng thời cũng là bổn mạng Ca Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc    17 giờ.
2/ Thứ Ba 17/11/2015 trước Thánh lễ 18 giờ 00, KHÔNG CÓ 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót.
3/ Thứ Bảy 21/11/2015 Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, bổn mạng cộng đoàn       Xóm Giáo 4.
4/ Giáo Xứ sẽ mở lớp Giáo lý Vỡ lòng cho các em độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi (tức sinh năm 2004 – 2005 – 2006 – 2007).
Lớp học sẽ học các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trong tuần từ 18 giờ 15  đến 19 giờ 45. Thánh lễ khai giảng vào lúc 19 giờ tại Nhà Thờ Giáo Xứ ngày Thứ Hai 04/01/2016.
Về đăng ký:
-      Tại Giáo X: Các em ở Xóm Giáo đăng ký trực tiếp với Ban Điều Hành Xóm kể cả các em sinh hoạt trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi.
-      Tại X Đoàn: Các em ngoài Giáo Xứ đang sinh hoạt trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi    trên 01 năm, đăng ký tại Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Thời gian đăng ký: Từ 20/11/2015 đến 20/12/2015
5/ Giáo Xứ sẽ tổ chức Lễ Mừng Ngân, Kim, Ngọc Khánh Hôn Phối cho các đôi vợ chồng trong Giáo Xứ đã kết hôn 25 năm – 30 năm – 35 năm – 40 năm – 45 năm – 50 năm trở lên (tức năm 1990, 1985, 1980, 1975, 1970, 1965…)
Thánh lễ đồng tế trọng thể sẽ được cử hành vào lúc 17 giờ Chúa Nhật 27/12/2015  Lễ Gia Thất.
Thời gian và nơi đăng ký: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/12/2015 tại Ban Điều Hành các Xóm Giáo.
6/ Giáo Xứ có tổ chức mừng thọ cho quí cụ trong Giáo Xứ độ tuổi từ 70 trở lên.
Xin quí cụ đăng ký trực tiếp tại Ban Điều Hành Xóm Giáo cho đến hết ngày 09/12/2015.
Thánh lễ mừng thọ sẽ được cử hành vào lúc 18 giờ Thứ Sáu 01/01/2016 tại Nhà Thờ Giáo Xứ.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông tham dự, tạ ơn Chúa, xin Chúa qua Mẹ Maria đầy ơn phúc và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành hồn xác cho hết thảy mọi người, cách riêng cộng đoàn Xóm Giáo 4 và các anh chị ca viên nhân ngày bổn mạng.
                                                                                                                               VPGX


Không có nhận xét nào: