CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Chúa Giê-su là Cửa chuồng chiên


"Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân." (Ga 10,9)Lạy Chúa Giêsu, con là chiên của Chúa, xin giúp con biết chọn cửa chiên là Chính Ngài mà ra vào để con được cứu, để con được no thỏa trên đồng cỏ xanh tươi. Amen.
  
                                                                                  PVL

Không có nhận xét nào: