CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀIGÒN CHÚC TẾT MẬU TUẤT CHÙA MINH ĐẠO

Trưởng đoàn: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR
Ảnh minh họa


Không có nhận xét nào: