CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN “A” - 30/07/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Chương Trình Mừng Lễ Thánh Anphongsô – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế.
a/ Thứ Hai 31/7/2017:
- 17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô
- 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
b/ Thứ Ba 01/8/2017: Ngày chính lễ.
- 17 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô.
- 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
*Thứ Hai 31/7 và Thứ Ba 01/8, các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.
2/ Thứ Tư 02.8.2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3/ Thứ Năm 03.8.2017: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.
4/ Thứ Sáu 04.8.2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.
Xin Quí Cộng đoàn hiệp thông tham dự, tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn cần thiết cho Dòng Chúa Cứu Thế và Quí Tu Sĩ.
VPGX

Không có nhận xét nào: