CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A (30/07/2017) (Mt 13,44-52)


Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Nước Trời là một kho tàng vô cùng cao quý mà con người khôn ngoan dám chấp nhận đánh đổi bằng tất cả những gì minh có. Với lòng khao khát kiếm tìm hạnh phúc Nước Trời, chúng ta cùng chung lời cầu cảm tạ và tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây:
1/ Vua Salomon xin Thiên Chúa ban cho trí khôn ngoan để lãnh đạo dân Người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các vị Mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, luôn khôn ngoan và nhiệt tâm trong sứ mạng dẫn đường chỉ lối cho con người trong thời đại hôm nay biết tìm về với Cha là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!
2/ Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, nhận biết Nước Trời là viên ngọc quý mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân loại, để quyết tâm tin theo Người.
3/ Người thương gia trở về bán tất cả của cải mà mua viên ngọc ấy. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ, luôn hướng đến Nước Trời là mục tiêu và lý tưởng cao đẹp nhất của đời mình, sẵn sàng hy sinh thời gian, danh vọng, của cải để đạt được Nước Trời.
4/ Thứ Ba ngày 1 tháng 8 lễ kính Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban nhiều hồng ân cho Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Chủ tế:
(Tùy nghi) Lạy Chúa là Cha rất nhân từ! Chúng con cảm tạ Cha đã hứa ban Nước Trời cho những ai khao khát kiếm tìm. Xin nhậm lời chúng con nguyện và giúp chúng con luôn khôn ngoan trong mọi quyết định và hành động ở đời này, hầu xứng đáng hưởng phúc thiên đàng đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: