CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN “A” - 16/07/2017 LỄ CHÚA CỨU THẾ


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Chúa Nhật XV Thường Niên 16/7/2017 Lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17 giờ.
2/ Thứ Ba 18/7/2017, 18 giờ 00 có 30 phút học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình” của  Đức Thánh Cha Phanxicô. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
3/ Xin Cộng đoàn lưu ý, khi sử dụng ghế nhựa sau mỗi   Thánh lễ, xin ông bà anh chị em cùng bảo quản và mang ghế vào hành lang Nhà Thờ.
Xin quí Cộng đoàn hiệp ý cùng Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, dâng lời tạ ơn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc, thánh hóa và đổ muôn ơn phúc lộc cho Dòng và Quí Tu sĩ.        

                                                                                                                                   VPGX

Không có nhận xét nào: