CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

CHẦU THÁNH THỂ Thứ Năm 13.7.2017:

CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 13.7.2017
Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên A - Mt 13, 1-23
HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin ơn Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa chính là hạt giống Nước Trời và cũng là người gieo giống trên trái đất này để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Nguyện xin Thánh Thần Chúa ngự đến giúp chúng con tham dự giờ chầu Thánh Thể này thật sốt sắng để tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa trổ sinh nhiều hoa trái ích lợi cho phần rỗi chúng con.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần – Cung D – ĐK  + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Hát: Phút linh thiêng – Cung C – ĐK + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 26) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa. (Một người đọc Tin Mừng Mt 13, 1-23)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
4 Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
Hát (sau bài Tin Mừng, trước Suy Niệm):  Người gieo giống – Lm Hoàng Đức – Cung Am + A  –  PK1 – ĐK.             Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=R3Kt6WEWJDA
III/ SUY NIỆM
CHỦ ĐỀ: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA
*Suy niệm 3 đoạn, có thể mỗi người đọc 1 đoạn hoặc một người đọc cả 3 đoạn.
Đoạn 1: Cộng đoàn thân mến!
Đức Giê-su hay dùng các dụ ngôn, tức là những câu chuyện ngắn gọn, đơn giản để dạy những chân lý rất sâu xa về Thiên Chúa. Trong các dụ ngôn, Đức Giê-su dựa vào các kinh nghiệm thông thường của con người và dùng những đề tài quen thuộc với đa số người ta. Các dụ ngôn của Đức Giê-su thường có một cốt truyện đơn giản và một bài học duy nhất.
Trong đoạn Tin Mừng Mát-thêu chúng ta vừa nghe, Đức Giê-su phác họa một bức tranh sống động về người gieo giống và những hạt giống. Mỗi hoàn cảnh mô tả trong dụ ngôn có một ý nghĩa riêng. Dụ ngôn nói về cách những người khác nhau đón nhận Lời Thiên Chúa và kết quả hái được từ đó.
Đức Giê-su ví người ta với bốn loại đất khác nhau.  Ba trong bốn nhóm người đó không để cho Lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả như Chúa mong muốn. Lý do thì khác nhau, nhưng kết quả chung cuộc vẫn như nhau. Dù họ đã đón nhận sứ điệp, nhưng họ đã không để cho sứ điệp đó bắt rễ vào họ.
Chỉ có một nhóm người, là thứ “đất tốt”, sinh hoa kết quả. Sản lượng của mỗi người thì khác nhau, nhưng mọi người trong nhóm đều sinh hoa kết quả.
Trách nhiệm của người gieo là gieo giống. Người gieo giống không biết mùa gặt sẽ thế nào, chỉ có Thiên Chúa mới biết.
Hát: Người gieo giống – Lm Hoàng Đức – Cung Am  –  PK2 – ĐK
Đoạn 2: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Chúa dùng dụ ngôn người gieo giống để thức tỉnh chúng con trong việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Khi xưa Chúa đã trực tiếp giải thích, mở lòng trí cho các môn đệ để các ông hiểu Lời Ngài thì hôm nay, nguyện xin Chúa cũng giúp cho các Ki-tô hữu, những người tin Chúa, theo Chúa trong hành trình trần gian, đặc biệt là chúng con đang hiện diện trước Nhan Thánh Chúa trong giờ chầu này cũng hiểu được, sống được Lời Chúa nhờ ân sủng của Ngài.
Chúa gieo giống quảng đại, luôn gieo vãi Lời khắp nơi, với mọi hạng người, trong mọi hoàn cảnh. 
Chúng con đáp lại Lời Chúa như thế nào? Chúng con có cần Chúa mở mắt chúng con qua một biến cố đau thương nào đó trong đời như biến cố đã từng xảy ra cho anh chị em sống trong thời đại chúng con không? Có cần Chúa thiêu đốt tất cả những gì chúng con đang mù quáng bám víu vào như là giá trị duy nhất của đời mình, để giúp chúng con trở về với Lời Chúa mà sống thực hành Lời Chúa hay không?
Tâm hồn và thân xác chúng con luôn yếu đuối dễ sa ngã phạm tội, cần được ân sủng Chúa thánh hóa, thanh luyện mới có thể trở nên tốt. Do vậy, mỗi người chúng con cần ý thức cộng tác với ơn Chúa để tâm hồn chúng con được trở nên mảnh đất tốt hầu khi đón nhận Lời Chúa sẽ trổ sinh nhiều hoa trái có ích cho phần rỗi chúng con.
Hát: Người gieo giống – Lm Hoàng Đức – Cung Am  –  PK3 – ĐK
Đoạn 3: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Chúa thường đến viếng thăm chúng con qua các biến cố lớn nhỏ, vui buồn, nhưng mỗi lần Chúa đến thăm để nói với chúng con, mạc khải cho chúng con một điều gì đó thì chúng con lại vắng mặt, lo ra, lơ đãng, thậm chí phớt lờ không mở cửa tâm hồn đón tiếp Chúa để nghe Lời Chúa dạy.
Ước chi trong giây phút này, trước Thánh Thể Chúa, chúng con lắng đọng tâm hồn để kiểm điểm lại những gì chúng con đã làm hư hỏng, để được kín múc lấy sức mạnh của Chúa hầu canh tân đổi mới cuộc sống chúng con, và để cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong tâm hồn chúng con mỗi ngày một hơn.
Hát: Người gieo giống – Lm Hoàng Đức – Cung Am  –  PK4 – ĐK
IV/  KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH  *Mời cộng đoàn quỳ. / * Đọc trong giờ Chầu Thánh Thể thay cho Lời Nguyện Cộng Đoàn (Giáo Hội dành 3 năm để hướng về Mục Vụ Gia Đình, năm 2017 là năm đầu tiên. Bản Kinh Nguyện Gia Đình dưới đây của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được giới thiệu trên trang Web: http://hdgmvietnam.org/kinh-nguyen-gia-dinh/8405.63.8.aspx
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất.
Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại
mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất.
Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hóa mọi gia đình,
giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,
là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,
vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.
Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
thành trì che chở phẩm giá của mọi người.
Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,
mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình.
Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.
Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,
vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,
và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,
cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi… Amen.
 *Cộng đoàn vẫn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyễn Hữu)
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1.
Hát: Đây phép nhiệm mầu – Cung G. (Hát – PK1 – ĐK – PK2 – ĐK. Sách hát chầu trang 33) Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2.
Phép lành Thánh Thể.
V/ KẾT THÚC
Hát: Lời Mẹ nhắn nhủ (không có trong sách hát Chầu)
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc Cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.
Tham khảo:
Suy niệm của
-          Radio Veritas Asia
 -         Đọc Tin Mừng Chúa Nhật theo Lectio Divivina Năm A – Mát-thêu.


Không có nhận xét nào: