CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A LỄ CHÚA CỨU THẾ (16/7/2017)


LỜI MỜI (Chủ tế):
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, mà được sống muôn đời. Chúng ta cùng hợp ý dâng Cha những lời tha thiết nguyện xin:

1/ Lạy Cha Chí Tôn, qua ngôn sứ I-sai-a, Cha đã ban lời hứa báo phúc, cũng là lời hứa cứu độ được Con Cha thực hiện. Xin ban ánh sáng và ơn khôn ngoan của Cha cho Giáo Hội để Giáo Hội khám phá ra những phương thế mới, cách diễn tả mới, với năng lực mới trong việc truyền giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!        Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Lạy Cha Chí Thánh, vì A-đam sa ngã, tội lỗi và sự chết xâm nhập vào thế gian, nhưng nhờ Đức Ki-tô, Đấng cứu độ mà sự sống được ban và mọi người được ơn   tái sinh. Xin cho ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đấy ân sủng lại càng chứa chan.
 3/ Lạy Cha Chí Ái, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đấng Cứu Chuộc. Ngài đã gánh tội chúng con. Ngài đã xóa tội chúng con. Ngài đã đền tội chúng con. Xin cho chúng con luôn sống gắn bó với Ngài bằng một lòng tin vững chắc và lòng mến   sắt son.
4/ Lạy Cha Chí Nhân, xin Cha chúc lành cho Dòng mang thánh danh Chúa Cứu Thế. Xin cho Dòng thánh ngày càng phát triển và cho các Tu sĩ được bình an,   hăng say thi hành sứ vụ cứu thế theo đặc sủng của Dòng.

LỜI KẾT (Chủ tế): Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Cha đã ban   Con Một cho chúng con thì Cha chẳng còn tiếc gì với chúng con. Vì thế, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng lên Cha những ý nguyện trên và những ước nguyện riêng, cúi xin Cha đoái thương vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: