CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN “A” 23.7.2017 (Mt 13,24-43)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là Cha nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. Tin tưởng vào điều đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh nhuần thấm tinh thần khoan dung và từ ái của Cha, để trong thời gian chờ đợi các tâm hồn hoán cải, các ngài qui tụ họ lại thành một tấm bánh dậy men hiến dâng lên Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Xin cho các Ki-tô hữu dù phải trải qua bao thử thách, vẫn âm thầm phát triển và lớn mạnh trong sự vững tin vào quyền năng của Cha, như những hạt giống nhỏ bé phải chịu mục nát để đi đến sự tăng trưởng, sinh hoa kết trái.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha biến đổi tâm hồn những người chưa biết Cha, những người mang danh Ki-tô hữu nhưng thờ ơ nguội lạnh để nhờ Chúa Thánh Thần tác động, họ thực tâm trở về cùng Cha hầu được sống sung mãn trên Nước Trời.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta là những hạt cải bé nhỏ mà Đức Ki-tô đã ươm trồng trong ruộng trần thế, được nẩy sinh xanh tốt hầu lôi kéo muôn người gia nhập Giáo Hội.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha, trong một cộng đoàn giáo xứ, có biết bao khác biệt, xin Cha giúp chúng con biết bình thản và khiêm tốn chấp nhận nhau, tích cực cầu nguyện và giúp nhau kiện toàn đời sống Ki-tô hữu, để luôn sống xứng đáng là những cây lúa trổ bông thánh thiện trong cánh đồng Giáo Hội. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: