CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN “A” 9.7.2017 (Mt 11,25-30)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Một trong những mục tiêu mà mỗi Ki-tô hữu đều phải theo đuổi suốt cuộc đời trần thế là làm thế nào để đời sống ngày càng giống cuộc đời Chúa Giê-su hơn. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Cha, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1/ “Lạy Cha là chúa tể trời đất”, lời ngợi khen của Chúa Giê-su, Con Cha. Nguyện xin Cha ban cho toàn thể nhân loại được nhận biết Cha là Đấng Tối Cao, là Đấng tạo nên trời đất muôn vật.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2/ “Vì những lời chúng con ca tụng không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Nguyện xin Cha ban cho Hội Thánh ngày càng thêm nhiều hồng ân để ngợi khen, cảm tạ ơn Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3/ Với cuộc sống hiện đại cùng những kỹ thuật ngày càng tinh xảo, nguyện xin Cha ban cho tất cả mọi người biết phải dùng những tiện ích này làm sáng danh Cha và phục vụ tha nhân.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4/ “Lạy Cha, con xin cảm tạ ngợi khen Cha”, lời tâm tình tuyệt vời của Chúa Giê-su, Người Con chí ái, dâng lên Chúa Cha. Nguyện xin Cha nhận lời nguyện này nơi mỗi người chúng con trong mọi lúc mọi nơi mà chúng con đang sống dâng lên Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!    Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)
Lạy Cha, để được vào Nước Trời, chia sẻ vinh quang với Cha, chúng con phải sống trọn vẹn niềm tin, phải dấn thân và trung thành theo Cha đến cùng. Vậy xin Cha ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: