CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN “A” - 25/6/2017
VPGX trân trọng thông báo:


1/ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
a/ Thứ Hai ngày 26/6/2017
-        9 giờ 00: Gặp gỡ giữa các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong miền.
-        10 giờ 45: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ đồng tế trọng thể.
-        17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
-        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
-        Chủ sự: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.
b/ Thứ Ba ngày 27/6/2017 Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
-        17 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
-        17 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
-        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế.
Chủ sự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa.
2/ Thứ Hai ngày 26/06/2017, Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mở cửa để phục vụ. Bắt đầu từ 7 giờ đến 21 giờ.
3/ Thứ Năm 29/6/2017 Lễ trọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, bổn mạng
Cha Phêrô Đỗ Minh Trí – Phó Xứ kiêm Đặc Trách Xóm Giáo 1 và 3, cùng một số      quí Cha, quí Thầy, quí ông / anh. Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 18 giờ.
4/ Thứ Sáu 30/6/2017: 8 giờ 30 Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và vĩnh khấn cho quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.
Chủ sự: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề Trên Giám Tỉnh.
5/ Thứ Bảy 1/7/2017: 8 giờ 30 Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục cho quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.
Chủ sự: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo Phận Sàigòn.
6/ Thứ Hai 3/7/2017, Giáo Hội Mừng Kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, Bổn mạng:
-      Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng
-      Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Phạm Huy Lãm
-      Cha Phụ Tá Xóm Giáo 2 và 7 Tô-ma Trương Đình Sơn.
Thánh lễ đồng tế mừng kính sẽ được cử hành lúc 18 giờ 00.
7/ Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 97
-        Khai giảng: Chúa Nhật 2/7/2017
-        Chương trình dành cho mọi đối tượng quan tâm đến đời sống hôn nhân    gia đình, đặc biệt các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
-        Thời gian học: Các chiều Chúa Nhật từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 50.
-        Ghi danh: Từ 01/6/2017 vào các ngày trong tuần (Thứ Hai không làm việc).
-        Địa điểm ghi danh:
o   VPGX trong giờ làm việc.
o   VP Giáo lý hôn nhân, tầng trệt, Phòng A0.1 sau Nhà Thờ từ 19 giờ        đến 20 giờ 30.
8/ Đăng ký hành hương Đức Mẹ Măng-đen tại Kon-tum cho các em thanh thiếu niên.
-        Độ tuổi: 14 – 18
-        Thời gian: Từ 24 đến 31/7/2017
-        Chi phí: 1.650.000 VNĐ/ người (bao gồm di chuyển, ăn, ở).
-        Đăng ký và đóng tiền tại VPGX trong giờ làm việc.
Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự; hiệp ý cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế         cầu nguyện cho  các tiến chức được tràn ngập hồng phúc Thiên Chúa, hầu chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa, Giáo Hội và Nhà Dòng trao ban.                
Xin lưu ý: Ngày Thứ Hai 26/6, Thứ Ba 27/6 và Thứ Năm 29/6/2017 tại các Nhà Nguyện không cử hành Thánh lễ.                                               

                                                                                                                                                                VPGX

Không có nhận xét nào: