CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN “A” 25.6.2017 (Mt 10,26-33)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Mạnh dạn tuyên xưng đức tin là điều mà mỗi Ki-tô hữu cần ghi nhớ và thực hiện trong đời sống hằng ngày. Với quyết tâm sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
 1/ Lạy Cha, Cha luôn yêu thương và săn sóc chúng con. Chúng con dâng lên Cha các Vị Chủ Chăn, cách riêng Đức Thánh Cha. Nguyện xin Cha thương giúp Ngài luôn làm tròn sứ mạng củng cố đức tin của người Ki-tô hữu mà Cha đã phó thác cho Ngài.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Lạy Cha, trong cuộc sống, mọi người dễ hoang mang, dao động trước những thử thách. Nguyện xin Cha cho mọi người luôn biết tìm đến Cha, tuyệt đối tin tưởng vào Cha, vì Cha là Đấng thông biết mọi sự và quan phòng tất cả.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/  Lạy Cha, trong những ngày sắp tới đây, Giáo Xứ chúng con long trọng cử hành Thánh lễ
-       27/6 Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng Giáo Xứ và một số Đoàn thể.
-       29/6 Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô, bổn mạng Cha Phó Phê-rô Đỗ Minh Trí kiêm Đặc Trách Xóm 1 + 3, cùng Quí Cha, Quí Thầy, Quí Ông / Anh.
-       30/6 Lễ tuyên khấn lần đầu và  tuyên khấn vĩnh viễn.
-       01/7 Lễ truyền chức Phó tế và Linh mục.
Nguyện xin Cha chúc phúc và đổ muôn hồng phúc cho Giáo Xứ, Quí Cha, Quí Thầy, Quí Ông / Anh bổn mạng, đặc biệt Quí tân chức Linh mục, Phó tế và khấn sinh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                           
4/ Lạy Cha, nguyện xin Cha cho chúng con luôn mạnh dạn tuyên xưng đức tin là điều mỗi Ki-tô hữu cần ghi nhớ và thực hiện trong cuộc sống hằng ngày với quyết tâm sống trọn vẹn niềm tin, tín thác và hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha, đức tin của chúng con còn rất yếu kém. Nguyện xin Cha ban Thánh Thần xuống trên chúng con để chúng con luôn vững bước theo Cha và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: