CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 04/06/2017


Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa Hội Thánh và là Đấng Phù Trợ các tín hữu. Vậy chúng ta hãy vui mừng tin tưởng cầu xin:
1/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống bảy nguồn ơn thánh cho toàn thể Hội Thánh. Xin cho mỗi thành phần Dân Chúa, luôn sống theo tác động của Thần Khí, để canh tân bộ mặt trái đất này.
X. Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Nguyện xin Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu, chiếu sáng tâm hồn những người lãnh đạo quốc gia, để họ tuân phục tiếng lương tâm, trong trách nhiệm xây dựng một xã hội công bằng, phát triển nền văn minh sự sống và tình thương.
3/ Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, là Cha kẻ khó khăn. Chúng ta cầu xin Người nâng đỡ phù trì những tâm hồn đau khổ, ban phát của ăn hồn xác cho mọi người túng thiếu đói nghèo.
4/ Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, được ơn canh tân cuộc sống và đổi mới tâm hồn, để trở nên những chứng nhân của Chúa Ki-tô trong môi trường sống của mình.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban xuống đầy tràn lòng trí chúng con mọi ơn phúc thiêng liêng, để đời sống chúng con được hướng dẫn và thấm nhuần niềm vui và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.


Không có nhận xét nào: