CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTĩnh Tâm Giới Trẻ Chay 2017 Ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rg 10/04/2017


TÌNH YÊU HIẾN MÌNH CỦA CHÚA CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHÚA GIÊ-SU.

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2017 Ngày Thứ II- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10/04/2017


BÍ TÍCH THÁNH THỂ, TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊ-SU DÀNH CHO NHÂN LOẠI.
KI-TÔ HỮU GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ SẼ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN CỦA ĐỜI SỐNG, ĐẶC BIỆT ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2017 Ngày Thứ III- Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 12/04/2017


THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ NGUỒN ƠN GIẢI THOÁT, CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI. KI-TÔ HỮU SỐNG ĐỜI HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, HÃY CHẤP NHẬN THẬP GIÁ CỦA MÌNH VÌ YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH.

Không có nhận xét nào: