CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH - NĂM A (15/04/2017)        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa đã sống lại thật rồi! Người là nguồn sự sống, là suối hy vọng, là phúc bình an và là niềm vui tột đỉnh của những ai tin tưởng vào Người. Với tâm tình hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1/ Hội Thánh được Đức Ki-tô thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người ở trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha củng cố lòng tin của Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa Ki-tô đã phục sinh vinh hiển.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Ánh sáng Phục Sinh của Chúa Ki-tô đã chiếu giải hơn 20 thế kỷ qua, nhưng còn biết bao nhiêu người chưa đón nhận Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các dân tộc trên khắp hoàn cầu, mau nhận ra ánh sáng Tin Mừng, để ơn cứu độ của Đức Ki-tô được đến với mọi người.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các tín hữu đang bị dày vò lương tâm trong tội lỗi, biết cởi bỏ con người cũ là tội lỗi, và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Đức Ki-tô Phục Sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chính Đức Ki-tô Phục Sinh đã qui tụ chúng ta trong Thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha ban cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta được luôn vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến, thực hành sống đạo tốt lành, thánh thiện.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5/ (Nếu có dự tòng thay vào câu 2) Anh chị em tân tòng vừa lãnh nhận bí tích thánh tẩy, đã trở nên con cái Chúa và là anh chị em của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho những anh chị em vừa được tái sinh, luôn trung thành với đức tin mà mình đã lãnh nhận.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng tử thần, đem lại sự sống mới cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con biết chết cho con người cũ đầy dẫy tội lỗi và sống con người mới được Chúa cứu chuộc bằng máu của Người đã đổ ra trên thập giá, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời … Amen.

Không có nhận xét nào: