CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH- NĂM PHỤNG VỤ A (16/04/2017)        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã cho Đức Ki-tô sống lại và bừng sáng trên thế giới như mặt trời chính ngọ. Ước gì ánh sáng Phục Sinh của Người luôn hướng dẫn đời sống đức tin của người tín hữu. Trong niềm hân hoan mừng Con Cha đã Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1/ Chúa Giê-su đã để trái tim bị đâm thâu khiến máu cùng nước chảy ra, hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh. Nguyện xin Cha cho Hội Thánh không ngừng được sống nhờ Con Cha đã chết và sống lại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Thân phận con người được thay đổi tận căn nhờ sự Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Nguyện xin Cha cho các tín hữu luôn vững tin vào sự sống đời sau.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu cùng cất tiếng vui mừng hát lên lời Alleluia vì Đức Giê-su Ki-tô đã toàn thắng sự chết và đã Phục Sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Chính Đức Ki-tô Phục Sinh đã qui tụ chúng ta trong Thánh lễ này. Nguyện xin Cha ban cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết lắng nghe Lời Con Cha và nhận sự hiện diện của Người khi cùng chia sẻ Bánh Thánh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha, Đức Giê-su Ki-tô Con Cha cùng bước đi với chúng con trong đường đời đầy gian khổ. Xin Cha mở lòng trí để chúng con đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Người. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời … Amen.

Không có nhận xét nào: