CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT PHỤC SINH CHÚA SỐNG LẠI 16/04/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 18/4/2017: 18 giờ có học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô:
“NIỀM HOAN LẠC CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”
Thuyết trình viên: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.
Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ Chúa Nhật 23/4/2017: 7 giờ 30 sau Lễ nhì có buổi họp phụ huynh các em học Lớp Giáo lý Vỡ lòng 2017.
Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất.
3/ Trong Tuần Bát Nhật từ Thứ Hai 17.4 đến Thứ Bảy 22.4.2017, các Cha không giải tội, và không có Thánh lễ tại Nhà Nguyện các Xóm Giáo.
4/ Ngày sau Thánh lễ 20 giờ, xin anh chị em mau chóng ra về để đóng cửa Nhà Thờ, đồng thời xin anh chị em tập trung ghế ngồi vào hai bên hông và cuối Nhà Thờ để anh em phục vụ sắp xếp vào nơi qui định.
Nguyện Chúa Ki-tô Phục Sinh chúc phúc lành, ban bình an cho hết thảy mọi người.

   VPGX

Không có nhận xét nào: