CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Mẹ Truyền TinMỪNG LỄ ĐỨC MẸ ĐƯỢC THIÊN SỨ TRUYỀN TIN - 
BỔN MẠNG XÓM GIÁO 5 GX.ĐMHCG.SG 
VÀ CA ĐOÀN XÓM KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP (24.3.2017)

Chủ tế, giảng lễ: Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR

Nguồn: 

Xin Click chuột vào đường Link để xem lần lượt 6 Video
Video 1: Quí Cha đồng tế.
Video 2: Báo cáo Xóm.
Video 3: Kể chuyện - Đố vui.
Video 4: Tiệc mừng.
Video 5: Con xin cảm tạ.
Video 6: Kỉ niệm 10 năm thành lập ca đoàn.Không có nhận xét nào: