CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “A” (26/3/2017) (Ga 9,1-41)
Lời mở: Chủ tế (tùy nghi)
 Anh chị em thân mến!
Đức Ki-tô là ánh sáng thế gian. Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Cha những lời tha thiết nguyện xin:
 1/ Chúa Giê-su là ánh sáng muôn dân. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh biết làm chứng và mở rộng tình yêu Đức Ki-tô là nguồn sáng đích thực đời đời bằng nhiều phương thế nhờ ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 2/ Đức tin là ơn nhưng không, nhưng để giữ được đức tin, phải trải qua nhiều thử thách. Chúng ta hãy cầu xin cho các Ki-tô hữu khi phải đối diện với biết bao thử thách, luôn giữ vững lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc luôn trung thành yêu thương họ.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Ai tin Chúa Giê-su thì không phải hư mất”. Chúng ta hãy cầu xin cho các tội nhân, đặt trọn lòng cậy trông vào Chúa Ki-tô đầy tình thương xót, để được ơn can đảm dứt khoát với tội lỗi, lãnh nhận bí tích giao hòa, trở về với Cha trong Mùa Chay Thánh này.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
 4/ Cứu cánh của lòng tin là cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, nhờ ánh sáng Đức Ki-tô soi dẫn, gặp được Chúa Ki-tô trong anh chị em, và trong mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc sống thường ngày, để cuộc đời chúng ta được đổi mới.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời kết: Chủ tế (tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa hay thương xót, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng lên Cha những ý nguyện này và những ước nguyện riêng tư mà chỉ mình Cha thấu tỏ. Cúi xin Cha thương vui lòng đoái nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: