CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

NGUYỆT SAN BÁNH HẰNG SỐNG - SỐ THÁNG 2.2017


Ảnh có tính minh họa


Xin click chuột vào hàng chữ trên để đọc đầy đủ Nguyệt San - Có phần Suy Niệm + Cầu Nguyện trước Thánh Thể

Không có nhận xét nào: