CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN “A” 26/2/2017VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 28/2/2017: 18 giờ 00 có học hỏi Tông Huấn:
“NIỀM HOAN LẠC CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”
Thuyết trình viên: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh DCCT.
Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ Thứ Tư 1/3/2017 Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.
    Chương trình lễ như sau:
-         5 giờ và 6 giờ      : Thánh l ti Nhà Th.
-         15 giờ                   : Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
-         18 giờ và 20 giờ  : Thánh lễ tại Nhà Thờ.
Lưu ý: Các giờ lễ trên, Quí Cha có làm phép và xức tro cho Cộng đoàn.
3/ Thứ Năm 2/3/2017:
-         18 giờ : Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.
4/ Thứ Sáu 3/3/2017:
-         15 giờ : Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.

Xin quí Cộng đoàn tham dự.  
          VPGX

Không có nhận xét nào: