CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Tạ ơn Tất niên Xóm Giáo 5 Đức Mẹ Truyền Tin GX.ĐMHCG.SG


Thánh lễ Tạ ơn Tất niên Xóm Giáo 5 (Đức Mẹ Truyền Tin) thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn do Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR chủ tế, giảng lễ lúc 18 giờ 30 Thứ Sáu 13.01.2017 tại Nhà Nguyện Xóm.
Đồng tế: Cha Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR và Cha Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR
Hiện diện: Đại diện Ban Thường Vụ Giáo Xứ - 33 Cụ cao niên Mừng Thọ - Ân nhân Xóm - Cộng đoàn Dân Chúa Xóm Giáo 5 - Ca đoàn Xóm.

Hình ảnh minh họa: Nhiếp ảnh gia Tăng Quang Trọng.    


 

 


  
 


 

Mời đọc thêm Không có nhận xét nào: