CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “A” 15.01.2017 (Ga 1,29-34)Chủ tế:  (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”, chúng ta cùng hiệp lời cảm tạ và cầu xin:

1/ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và đang cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta cầu xin Cha cho Hội Thánh biết chiếu tỏa ơn cứu độ tình thương đến cho mọi tâm hồn đang tìm kiếm Cha.
                          
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Sống an bình và hạnh phúc là ước mơ tha thiết của mỗi người đang hiện diện trên trái đất này. Chúng ta cầu xin Cha ban cho thế giới hôm nay được hòa bình và thịnh vượng, để điều mà mọi người chân thành ước mơ sớm có thể trở thành hiện thực.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chúng ta cầu xin Cha cho mọi người luôn biết tránh xa tội lỗi để được xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ do Chúa Ki-tô mang lại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                                    
4/ Chúng ta cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết thật sự đón nhận ân sủng và bình an của Chúa Ki-tô, và luôn biết sống yêu thương, hiệp nhất với nhau trong tinh thần Ki-tô hữu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:  (Tùy nghi)

Lạy Cha! Xin cho chúng con hiểu rằng, Cha luôn yêu thương và sẵn sàng ban ơn cứu độ cho chúng con. Xinh cho chúng con biết yêu thương nhau mỗi ngày, biết sống hiệp nhất với nhau nên một gia đình Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: