CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

THÁNH GIA THẤT HAY THÁNH GIA ?


      Trong sinh hoạt thường ngày, chúng  ta vẫn nghe mừng tân gia, sắm nội thất. Vô hình chung, hai từ Gia Thất đã gắn làm một. Gia, Thất là chữ Hán, đều có nghĩa là Nhà. Để chứng minh cụ thể, có từ điển Tiếng Việt, Hoa, Pháp của Gustave Hue, do nhà in Trung Hòa ấn hành năm 1937. Nhà sách Khai Trí 63 Lê Lợi Sài Gòn đã tái bản năm 1971 như sau, rất rõ ràng. (Dictionnarie Vietnamien Chinois Francais Missionnarie Apostolique)
 _ Trang 321; Gia : Maison, Famille  ( Tiếng Việt là Nhà, Gia Đình)                                                   
Trang 983, Gia : Maison, Famille   ( Tiếng Việt là Nhà, Gia Đình)
     Thật rõ ràng gia thất tuy hai mà có chung một nghĩa : Nhà.
     Hiện nay, sách các Ngày Lễ Công Giáo của Tổng giáo phận Sàigòn phổ biến: Thánh Gia Thất, Thứ sáu 30/12/2016
     Theo thiển ý người viết, đây chỉ là thói quen khi nói chuyện, đã trở thành văn viết, ít được để ý đúng sai. Cũng như gần đây việc xin lễ cầu cho thai nhi đã có một linh mục lên tiếng: thai nhi không có tội gì cả.
  Kính mong quý bộ phận chức năng trong Tổng giáo phận Sàigòn quan tâm đến từ Gia Thất để điều chỉnh cho phù hợp và đúng nghĩa.

                                                                                            G.B. Nguyễn  Văn Viện   

Không có nhận xét nào: