CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

HANG BÊ-LEM GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀIGÒN


Hang Bê-lem Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn trong Nhà Thờ (Ảnh chụp sau Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Lễ Đài 24.12.2016)

LỜI CHÚA: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít. Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11).

Không có nhận xét nào: