CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THÁNH GIA 30.12.2016
LỜI MỜI: (Chủ tế)
Anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ và là nơi rèn luyện nhân cách. Nhân lễ Mừng Ngọc Kim Ngân Khánh Hôn Phối hôm nay, chúng ta hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin cho các gia đình.

LỜI NGUYỆN:

1/ Lạy Cha, hôn nhân và gia đình là điều thiện hảo quí giá, xin cho mọi người lo bảo toàn đời sống hôn nhân, gia đình bằng cách sống và tuân theo giáo huấn của Hội Thánh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Lạy Cha, nhiều gia đình hiện đang bị xáo trộn và thử thách, xin cho các gia đình vượt mọi gian nan thử thách và được thăng tiến về nhân bản và tôn giáo, góp phần vào việc canh  tân xã hội và canh tân dân Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Lạy Cha, trong cộng đồng hôn nhân, người nam được mời gọi là chồng, là cha, là gia trưởng. Xin cho ông biết chu toàn ý định của Thiên Chúa trên mình, để đem lại hạnh phúc và bình an cho gia đình mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Lạy Cha, xin chúc lành cho những đôi vợ chồng đã kết hôn trong Cha, cách riêng các đôi vợ chồng Mừng Ngọc Kim Ngân Khánh Hôn Phối hôm nay, và giúp chúng con đi trọn con đường hôn nhân đã chọn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

LỜI KẾT: (Chủ tế)

Lạy Cha là Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con chân thành và khiêm tốn dâng Cha những ý nguyện này và những ước vọng riêng tư, cúi xin Cha đoái thương và chấp nhận. Chúng con nguyện xin Cha nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: