CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

QUẬN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN QUẬN 3 CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2016QUẬN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN QUẬN 3 ĐÃ ĐẾN GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀIGÒN CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2016 LÚC 16 GIỜ 10 NGÀY 22.12.2016. CHA BỀ TRÊN CHÁNH XỨ TÔ-MA TRẦN QUỐC HÙNG VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ ĐÃ TIẾP ĐOÀN.Không có nhận xét nào: