CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Quí Chư Tăng Phật Tử Chùa Minh Đạo Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2016 GX.ĐMHCG.SG


Quí Chư Tăng Phật Tử Chùa Minh Đạo đã đến Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2016 Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn lúc 15 giờ ngày 23.12.2016. Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng và Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ đã tiếp đoàn.

Hình ảnh minh họa:
Không có nhận xét nào: