CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn - Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2016Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn - Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2016

HÌNH ẢNH MINH HỌA


Không có nhận xét nào: