CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH (THÁNH LỄ BAN NGÀY) – NĂM A (25/12/2016) (Ga 1,1-18)Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Vì yêu thương nhân loại / Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người / ở cùng chúng ta và chia sẻ mọi vui buồn của chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là tình yêu / chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1/ Khi giáng sinh làm người / Đức Ki-tô đã khai mạc một kỷ nguyên mới / kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho Hội Thánh luôn tươi trẻ / hầu có thể thích nghi với mọi thời đại.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Đức Ki-tô đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại khi xuống thế làm người. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho người mù được thấy / kẻ đau yếu mau lành bệnh / và những tâm hồn đau khổ được an vui.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Đức Ki-tô đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại hang đá Bê-lem / Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha an ủi nâng đỡ những kẻ đói rách cơ bần.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Đức Ki-tô  giáng sinh mang sứ điệp yêu thương và vui tươi đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết chia sẻ tình thương và niềm vui / với những người nghèo khổ bất hạnh đang sống chung quanh mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha / Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa hòa bình / là Vua tình thương / Người đang ngự giữa chúng con để ủi an / nâng đỡ / khích lệ chúng con bước theo chân Người. Xin Cha luôn hướng dẫn chúng con trong cuộc hành trình về quê trời, nơi có Người ngự trị cùng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: