CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) – NĂM A (24/12/2016) (Lc 2,1-14)

Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Vì yêu thương, Chúa Cha đã ban Con Một của Người là Ngôi Lời Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài đã làm người và ở cùng chúng ta. Trong tâm tình yêu mến tạ ơn, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1/ “Vinh danh Thiên Chúa trên trời / bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Giáo Hội / luôn được tràn đầy bình an của Cha / và đón nhận trong tình yêu của Ngài / để không ngừng hoan ca tôn vinh chúc tụng Danh Cha / và loan truyền tin vui cứu độ cho muôn người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ “Ân sủng của Cha đã đến với mọi người”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trên thế giới / luôn cảm nhận được tình thương và ân sủng của Cha / để tìm kiếm và gặp gỡ được Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ muôn dân.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Cha  cho các Ki-tô hữu luôn có lòng nhiệt thành và đức tin vững bền / để hân hoan loan truyền tin vui của Cha đến khắp mọi nơi / cho hết mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con được ban tặng cho chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Cha  cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng ta được đầy tràn lòng biết ơn yêu mến Chúa Giê-su Hài Đồng / và ở lại mãi trong tình yêu của Ngài.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã cho Ngôi Hai giáng trần cứu độ chúng con. Xin cho  chúng con hằng luôn biết yêu mến lắng nghe và chiêm ngắm gương yêu thương thánh thiện của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: