CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG – NĂM A (18/12/2016) (Mt 1,18-24)

Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Qua sự khiêm tốn tùng phục của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, Chúa Ki-tô đã nhập thể để đem ơn cứu độ cho loài người. Trong tâm tình chào đón Con Cha giáng trần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Đây là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacob”. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, nếu vì tình yêu Cha mà đang bị thua thiệt cách nào, được can đảm, kiên nhẫn theo gương Thầy chí Thánh trên Thập Giá để xứng đáng là dòng dõi tuyển chọn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ “Tôi đã được tuyển chọn để rao giảng Tin Mừng Thiên Chúa”. Xin cho các dân tộc trên thế giới khi tin nhận Đức Ki-tô là Thiên Chúa mặc xác phàm, họ biết tuyên xưng Ngài bằng cuộc sống trung thành và loan truyền Tin Vui Cứu Độ cho mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Hỡi Giuse con vua Đa-vít / đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình”. Xin cho mọi người trong Giáo Xứ chúng ta biết khiêm nhường thinh lặng trước những thử thách đau thương, để đời sống chúng ta trở nên  của lễ toàn thiêu trước tôn nhan Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Tĩnh Tâm Mùa Vọng – Giáng Sinh dành cho giới trẻ (từ 19 đến 21/12/2016). Xin cho mọi người trong Giáo Xứ, đặc biệt các bạn trẻ biết mau mắn tham dự kỳ tĩnh tâm này, đồng thời hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân qua bí tích giải tội để chuẩn bị  tâm hồn thật xứng đáng đón mừng Hài Nhi Giê-su ngự đến.

Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha, Con Cha đã tự hạ nhận lấy thân phận yếu hèn của chúng con, cho chúng con biết sống khiêm tốn, tha thứ, hiền lành để niềm tin nơi Con Cha Giáng Trần được kiện toàn nơi tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: