CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đảng Ủy - Ủy Ban Nhân Dân - Ủy Ban MTTQ Phường 10-Q3 Chúc Mừng Giáng Sinh GX.ĐMHCG.SG 2016


ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 10 - QUẬN 3 ĐẾN CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀIGÒN LÚC 9 GIỜ NGÀY 21.12.2016. TIẾP ĐOÀN CÓ CHA CHÁNH XỨ TÔMA TRẦN QUỐC HÙNG, ÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIUSE VŨ CÔNG HUY VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN THƯỜNG VỤ.
Không có nhận xét nào: