CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Tạ ơn Thầy - Cảm nghĩa Cô 19.11.2016TẠ ƠN THẦY DẪN CON VÀO RỪNG TRI THỨC
CẢM NGHĨA CÔ DẮT TRÒ ĐẾN BIỂN YÊU THƯƠNG
20.11.2016
CỰU HS KHÓA 1992 - 1996

Hình ảnh minh họa

Không có nhận xét nào: