CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Xin củng cố đức tin, ban ơn đổi mới cho con, lạy Chúa.

12 Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? (Ga 3,12)
Những sự dưới đất, khoa học vẫn tự hào, loài người vẫn tự hào nhưng cái hiểu biết ấy có thấm vào đâu với vũ trụ mênh mông con người không thấu rõ, không thể ngờ, chẳng thể tin. Ngoài đời sống tự nhiên dưới đất, còn có cõi tâm linh, còn có linh hồn, còn có những sự trên trời dành cho Thiên Chúa, cho những kẻ đã bước vào cõi vĩnh hằng, thì loài người còn sống dưới đất làm sao hiểu, làm sao tin, nếu Thiên Chúa không ban Thánh Thần qua bí tích rửa tội, thêm sức, không ban ơn đức tin cho!?

Lạy Chúa Giê-su, hiểu biết thế giới này, trí con hạn hẹp, huống chi cõi trời nơi Chúa ngự trị, làm sao con hiểu nổi. Chúa đã ban Thánh Thần ngày con chịu phép thanh tẩy và thêm sức. Xin Ngài củng cố đức tin nơi con và giúp con biết phát huy sức sống thần linh Chúa ban, để con người của con ngày càng đổi mới đẹp ý Chúa, để con người của con phản chiếu ánh vinh quang cua Chúa cho tha nhân. Amen.

                                                         29/4/2014
                                                               PVL

Không có nhận xét nào: