CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C (20/11/2016) ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ (Lc 23,35-43)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Chúa Nhật cuối của Năm Phụng Vụ, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Ki-tô. Người là Vua muôn vua, Chúa các chúa, là Vua của Tình Yêu, bình an, ân sủng. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Cha những ý nguyện chân thành:

1/ Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh, luôn trở nên hình ảnh sống động của vị Mục Tử Nhân Lành là Đức Ki-tô, hầu dẫn đoàn chiên Cha trao phó, luôn đi trong sự bình an và thánh thiện.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Xin Cha tiêu diệt mầm mống chiến tranh, hận thù, ganh ghét, khủng bố, bạo lực trên thế giới, để các dân tộc được sống trong công lý và hòa bình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Xin Cha chúc lành cho Cha linh hướng, các Huynh trưởng và các em thiếu nhi trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và Cộng đoàn Xóm Giáo 4, nhân dịp mừng lễ bổn mạng Chúa Giê-su Ki-tô là Vua Vũ Trụ 20/11/2016; Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ 21/11/2016.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta, luôn sống xứng đáng là công dân Nước Trời, để ngay khi còn ở đời này, chúng ta được nếm hưởng hạnh phúc trên Quê Trời Cha hứa ban.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:(Tùy nghi)
Lạy Cha, xin hướng dẫn chúng con trên đường lữ thứ trần gian luôn biết sống tin tưởng vào tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô. Xin cho chúng con mỗi ngày càng cảm nghiệm được Người là Vua của lòng chúng con, nhờ đó chúng con vượt qua được những thử thách gian truân cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: