CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C 06/11/2016 Lc 20,27-38


LỜI MỜI (Chủ tế):                                                         

Anh chị em thân mến!
Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy,  thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Tin tưởng vào lời Chúa đã hứa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1/ “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta chẳng phải chết bao giờ”. Chúng ta hiệp lờicầu xin Cha cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-su mà nay đã qua đời được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ “Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu trong Hội Thánh luôn tin tưởng và trung thành bước theo Chúa Giêsu, Con Cha, Đấng cứu độ duy nhất, để nhờ đó họ được ơn cứu độ.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Nhiều người ngày nay quá lo cho nhu cầu đời này mà quên cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho họ, đang khi sống trong cõi đời chóng qua này, biết tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu của Nước Trời.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/Cuộc sống hôm nay quyết định số phận mai sau của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết nhiệt thành sống đức tin, để nhờ đó mà được sống đời đời.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha, xin Cha thương lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, và xin cho chúng con biết tuân giữ trọn vẹn lề luật của Cha, để sau này cùng được chung hưởng vinh phúc trên trời. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.Không có nhận xét nào: