CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG – NĂM A (27/11/2016) (Mt 24,37-44)
Chủtế:(Tùynghi)
Anh chị em thân mến! Mùa Vọng là mùa mong chờ, mùa chuẩn bị tâm hồn để đón mừng kỷ niệm mầu nhiệm giáng sinh, Con Thiên Chúa xuống thế làm người; đồng thời, cũng là mùa trông đợi Người lại đến trong vinh quang. Trong niềm khao khát mong chờ Chúa đến, chúng ta cùng tin tưởng nguyện xin:

1/ Hội Thánh có sứ mạng rao giảng cho thế giới biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Người yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho HộiThánh, luôn làm tròn sứ mạng cao quý và hết sức khó khăn này.

Xướng: Chúng con nguyệnxin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậmlờichúng con.

2/ “Ngày Thiên Chúa cứu độ nhân loại đã gần đến”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các nhà cầm quyền lãnh đạo các quốc gia, những người chưa tin nhận biết Chúa Ki-tô là Đấng Cứu thế, được đón nhận Tin Mừng, và tin vào Chân lý của sự sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậmlờichúng con.

3/ Chúa Giê-su Ki-tô đã đến đem ơn cứu độ cho nhân loại, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu biết đoạn tuyệt với tội lỗi, tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng nghênh đón Con Cha trong mọi biến cố của cuộc sống.

Xướng: Chúng con nguyệnxin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậmlờichúng con.

4/ Thánh Phao-lô kêu gọi các Ki-tô hữu phải tỉnh thức, đừng ngủ mê trong tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong Cộng Đoàn Giáo Xứ, biết tích cực chuẩn bị tâm hồn, canh tân đời sống theo thánh ý Cha, để xứng đáng đón mừng Con Cha giángtrần.

Xướng: Chúng con nguyệnxin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậmlờichúng con.

Chủtế:(Tùynghi)
Lạy Cha, vì yêu thương chúng con, nên Cha đã sai Con Một xuống thế làm người để cứu chúng con khỏi vòng tội lỗi. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương của. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: