CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C 23/10/2016 Lc 18,9-14


LỜI MỜI (Chủ tế):                                                         

Anh chị em thân mến!
Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo “Đến với lương dân” đã xác nhận: Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Chúa Cha. Ý thức bổn phận của người Ki-tô hữu là phải rao giảng Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1/ Vâng lệnh Chúa Giê-su, Hội Thánh luôn nỗ lực đem Tin Mừng đến cho mọi nước mọi dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Vì hồng ân cứu độ, chúng ta hiệp lời cầu xin Cha sai Thần Khí của Cha đến làm cho muôn dân, cách riêng dân tộc Việt Nam biết đón nhận Tin Mừng Nước Trời.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Tại quê hương Việt Nam chúng con, một số tỉnh Miền Trung bị lão lũ, gây ra biết bao cảnh tang thương nhà tan cửa nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho anh chị em ở những nơi đó được Cha yêu thương nâng đỡ và mau chóng ổn định đời sống.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Trong tinh thần Truyền Giáo, chúng ta hiệp lời cầu xin Cha thương tiếp tục biến đổi chúng ta nên những khi cụ bình an, vui mừng và hy vọng đến cho mọi người chung quanh.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, Con Cha đã ra lệnh cho Thánh Phêrô: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Xin cho tất cả chúng con cũng biết hăng say thực hiện mệnh lệnh quan trọng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: