CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN “C” 16/10/2016


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 18/10/2016, lúc 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ Giáo Xứ Tân Mỹ Giáo Phận Phát Diệm, Nhà Thờ được xây dựng trên 100 năm, Giáo dân đa số là người lao động nghèo, vì ảnh hưởng bão lụt hằng năm.
Nhà Thờ đến nay đã xuống cấp cần xây dựng. Trong tâm tình chia sẻ nâng đỡ, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Phát Diệm và Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 15/10 và Chúa Nhật 16/10/2016.
3/ Trong 02 tuần vừa qua, vào những Thánh lễ cuối cùng của ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật, bọn xấu đã lợi dụng lúc ra về đông người, có ông bà anh chị em đã bị giật giỏ, điện thoại. Nay Giáo Xứ nhắc nhở ông bà anh chị em quan tâm đề phòng, nhất là những nơi lên xuống hầm xe.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho quí cộng đoàn, cách riêng quí ân nhân giúp xây dựng Nhà Thờ Tân Mỹ.

                                                                           VPGX

Không có nhận xét nào: