CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ (15/10/2016) Ga 12,23-32Chủ tế: (Tùy nghi)
Hôm nay, Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, long trọng mừng lễ Thánh Giê-ra-đô. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/“Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy” (Ga 12, 26a). Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giê-ra-đô, chúng ta xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành bước theo Chúa Giê-su, và phục vụ Ngài nơi những con người bé mọn và bị bỏ rơi hơn cả trong thế giới hôm nay.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Thánh Giêrađô chỉ có một ước nguyện là được nên thánh, nên giống Chúa Giê-su. Xin Cha cho mọi người tin vào Chúa Giê-su biết noi gương thánh nhân trong nỗ lực thánh hóa bản thân và làm cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Mừng lễ Thánh Giê-ra-đô hôm nay, chúng ta xin Cha chúc lành và ban dồi dào ơn thánh trên Quí Cha, Quí Thầy DCCT khắp nơi trên thế giới, cách riêng trong Tỉnh DCCT VN, để các ngài luôn trung thành bước theo Chúa Giê-su trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khó, tất bạt trên đất nước chúng ta.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Nhờ lời chuyển cầu của Giê-ra-đô, chúng ta hãy xin Cha chúc lành và ban ơn phù trợ cho mọi người, cách riêng cho các thai phụ, thai nhi, các anh chị em khuyết tật, đau ốm, và những ai cầu xin với ngài.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:(Tùy nghi) Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin lắng nghe những lời cầu xin của cộng đoàn chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: