CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C 09/10/2016 Lc 17,11-19


LỜI MỜI (Chủ tế):  

Anh chị em thân mến!
Với tâm tình cảm tạ tri ân vì những hồng ân Cha đã ban và những điều chúng ta sắp lãnh nhận, chúng ta hãy dâng lên Cha những lời nguyện xin.

1/ Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng ta hãy tạ ơn Cha vì biết bao ân huệ Cha ban, xin Cha cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ lòng Thương Xót của Cha giữa trần gian.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Thiên Chúa là Cha nhân từ, Người luôn thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Cha cho mọi người biết mở lòng đón nhận ân phúc của Cha và đặt lòng tin vào Người để được cứu độ.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Từ ngày 13 - 15/10/2016 là Tam Nhật Kính Thánh Giê-ra-đô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban cho Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng quý cha quý thầy trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được tràn đầy ơn thánh.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Cha muốn con người được hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu xin cho Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết noi theo gương người Samari mà dâng lời cảm tạ Cha về mọi hồng ân Cha ban.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha là Thiên Chúa đầy nhân từ và tình thương xót, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng Cha những ý nguyện này và cả những ước vọng riêng tư nữa. Cúi xin Cha thương vui lòng đoái nhậm. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: