CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Lễ kính Chân Phước Phanxico Savie Seelos, bổn mạng Giới trẻ GX.ĐMHCG.SG 08.10.2016


8.10.2016
Thánh lễ đồng tế mừng bổn mạng Giới trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất Khu B lúc 18 giờ.
Chủ tế: Cha Linh hướng Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR
Giảng lễ: Cha Gioakim Hà Ngọc Phú CSsR
Cộng đoàn Phụng vụ:
Giới trẻ Giáo Xứ ĐMHCG cùng đại diện Hội Đồng Mục Vụ và  các Đoàn thể trong Giáo Xứ.
Bầu khí linh thiêng, trang nghiêm, sốt sắng.

Hình ảnh minh họa:Giới trẻ GX.ĐMHCG.SG (sắc áo vàng)

Đọc Lời Chúa


Cha  Gioakim Hà Ngọc Phú


Đọc Lời nguyện cộng đoàn

Hiệp lễ (rước MTC)Khách mờiKhách mời

Đại diện cảm ơn

Vài lời chia sẻ cuối Thánh lễ  (Cha Linh hướng)


Phép lành

Hát kết lễ: Cùng vui bước ra đi... Ánh Đức  Tin trên đường nở hoa.

Mời đọc thêm:
Tiểu sử Chân Phước Phanxico Savie Seelos

Không có nhận xét nào: