CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C 02/10/2016 Lễ Đức Mẹ Mân Côi


LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       
 Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẫu gương để chúng ta nhìn lên Mẹ, noi gương Mẹ: Đón nhận và thực thi ý Cha. Trong niềm hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1/ Mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, nhờ lời Mẹ chuyển cầu, chúng ta hãy xin Chúa Cha ban cho các Kitô hữu biết noi gương Đức Mẹ luôn sống bác ái, biết quan tâm đến người khác, và mau mắn “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin Cha cho mọi dân mọi nước hiểu rằng, việc lần chuỗi Mân Côi luôn luôn là cần thiết để xứng đáng được Cha ban hòa bình và ổn định cho toàn thế giới, cách riêng quê hương chúng con và Phi-líp-pin mau chóng được ổn định đời sống sau cơn bão số 4 và Magi.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin Cha cho Giáo Hội Việt Nam, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria được muôn phúc lành, vượt thắng mọi khó khăn, để Nước Cha được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn yêu mến, cậy trông Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha là Thiên Chúa đầy nhân từ và tình thương xót, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng Cha những ý nguyện này và cả những ước vọng riêng tư nữa. Cúi xin Cha thương vui lòng đoái nhậm. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: