CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA, TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ (13 - 15 / 10 / 2016)


*Xin click chuột vào những hàng chữ dưới đây để đọc...!

Không có nhận xét nào: