CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Giờ lễ - Lịch giải tội ... tại GX.ĐMHCG.SG* Lịch giải tội
tại Đền Đức Mẹ HCG
Sài Gòn:
*Sáng: 8g00 - 10g30
*Chiều: 14g00 - 16g30
Các ngày trong tuần trừ ngày Chúa Nhật
__________________
*Các giờ lễ:
Ngày Thường
05g00: Thánh lễ 1.
06g00: Thánh lễ 2.
18g00: Thánh Lễ 3.
Ngày Chúa Nhật

CHIỀU THỨ BẢY
18g30: Thánh lễ 1.

NGÀY CHÚA NHẬT
05g00: Thánh lễ 2.
06g30: Thánh lễ 3.
08g00: Thánh lễ 4.
10g00: Thánh lễ 5.
15g30: Thánh lễ 6.
17g00: Thánh lễ 7.
18g30: Thánh lễ 8.
20g00: Thánh lễ 9.

*Các giờ hành hương
Thứ Bảy:
06g00: HH Đức Mẹ
14g00: HH Đức Mẹ
16g00: HH Đức Mẹ
__________________
* Các Linh mục
phụ trách:
+ Giuse  Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R
Tel: 0907.990.895
+ Gioan Baotixita
Hoàng Xô Băng, C.Ss.R
Tel: 0918.528.410
+ Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, C.Ss.R
Tel: 0974.311.659
+ Giuse Nguyễn Quốc Toản, C.Ss.R
Tel: 0902.902.932Không có nhận xét nào: