CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN “C” 25/9/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Hai 26/9/2016 Lễ Kính Chân Phước Gaspar Stangassinger Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
2/ Thứ Ba 27/9/2016, lúc 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
3/ Thứ Năm 29/9/2016, lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael bổn mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ. Thánh lễ đồng tế cử hành lúc 18 giờ.
*Lưu ý: Các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ chiều tối Thứ Năm 29/9/2016.
4/ Chúa Nhật 2/10/2016, sau Thánh lễ Thiếu nhi vào lúc 16 giờ 30 có cuộc rước kiệu Tôn Vinh Mẹ Maria nhân Tháng Mân Côi chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.
Xin quí cộng đoàn hiệp ý cùng Dòng Chúa Cứu Thế tạ ơn Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa đổ muôn  muôn hồng phúc cho Nhà Dòng     và quí Linh mục Tu sĩ.
*Lưu ý: Mục 5 dưới đây của Thông Báo xin đọc sau Thánh lễ 20 giờ Chúa Nhật:
5/ Thánh lễ 20 giờ đã bế mạc, xin cảm ơn anh chị em đã đến hiệp dâng Thánh lễ, đồng thờ cũng xin nhắc nhở anh chị em…
-         Mau chóng lấy xe ra về, vì 21 giờ 30 cửa Nhà Thờ sẽ đóng.
-         Thu dọn ghế vào hai bên hông Nhà Thờ để anh em trật tự sắp xếp vào nơi đã qui định.
Mong anh chị em tiếp tay với Giáo Xứ.
Xin cảm ơn anh chị em.

                                                                                          VPGX


                                                                                       

Không có nhận xét nào: